ÜZLETÁGAINK Navigációs hivatkozások kihagyása
Advanced Budgeting
Professional Planner
SFA - CRM
Navigációs hivatkozások kihagyása
Cafeteria
Transzferár tanácsadás
Adótanácsadás
Navigációs hivatkozások kihagyása
Szervezetfejlesztés
ERP
Energetikai Audit
     
Navigációs hivatkozások kihagyása
Cégünkről
Üzletágaink
Letöltések
Álláslehetőségeink
Elérhetőségeink
LIVE DEMO
Nyelv

A Gordon & Webster Adótanácsadás és IT Kft. szervezetfejlesztési részlege ügyfeleink munkájában, dolgozóinak képzésében, szervezeti felépítésének racionalizálásában, szervezeti és működési hatékonyságának növelésében tud segítséget nyújtani

SZERVEZETFEJLESZTÉS

A szervezetfejlesztési részleg munkatársai a következő témákban tudnak segítséget nyújtani:

 • Szervezeti átvilágítás
 • Üzleti hatékonyság – optimális szervezeti működés
 • Készségfejlesztés – teljesítményértékelés
 • Munkavállalói elkötelezettség növelése, javítása
 • Egyéb hatékonyságnövelő tréningek

 • Szervezeti átvilágítás
  az üzleti hatékonyságnövelés és költségcsökkentés jegyében

  Miben segítünk?

  A Gordon & Webster Adótanácsadás és IT Kft. szervezetfejlesztési részlegének alap filozófiája a hosszú távú-, közösen kialakított stratégia mentén történő folyamatos együttműködés. Ügyfeleink munkáját, dolgozóinak képzését, szervezeti felépítésének racionalizálását, szervezeti és működési hatékonyságának növelését küldetésünknek megfelelően akár hosszabb távon is támogatjuk.

  Miért kell a szervezetfejlesztés?

  Azért, hogy a költségek optimalizálásával, nagyobb üzleti haszonnal működjön a szervezet. Elsődleges célunk a költségcsökkentés és a haszon növelése. Munkánk során a tervszerűség alapelve érvényesül. A különböző területeken végzett szervezetfejlesztés folyamata egységes lépéseken keresztül valósul meg.

  Első lépésként a diagnóziskészítés a szervezet kiinduló állapotának átfogó megismerésére irányul. Célja, hogy alapot nyújtson, ahhoz, hogy a szervezet előtt álló akadály különböző aspektusaira rálátásunk nyílik. Az akcióterv kidolgozása valósul meg az általunk kialakított elsődleges kép, a részeredmények visszajelzését követően. A harmadik szakaszban a fejlesztési intervenciók (pl. workshop) elvégzése. Az utolsó szakaszban az akcióterv végrehajtásának értékelésére és a záródokumentum átadására kerül sor, a fejlesztési beavatkozásra és a szerződött cél elérésére kidolgozott végső javaslattételre.


  Üzlet hatékonyság
  az optimális szervezeti működés

  „Szervezeti átvilágítás az üzleti hatékonyságnövelés és költségcsökkentés jegyében.”

  Mennyire hatékony az Ön szervezete?

  Az üzleti hatékonyság azt jelenti, hogy egy vállalat vagy egy személy egységnyi idő alatt mekkora és milyen minőségű munkát végez el. Aki többet, jobbat termel rövidebb idő alatt, az hatékonyabb. A bevétel növekedést gátló tényezők kiküszöbölésével, a belső humán tartalékok mozgósításával növeljük az üzleti hatékonyságot. Ez a szervezési és gazdasági siker alapja. Eme célok elérésében nyújt hathatós segítséget a szervezetfejlesztés. Általunk végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat segít megismerni és szembenézni a szervezet aktuális állapotával. Az elvégzett elemzésekről, javaslatokról záródokumentum készül, mely prezentálásra kerül a vállalat vezetésének.

  A sikeres szervezetfejlesztést követően a gazdaságosság, a bevétel és a nyereség növekedése várható. A diagnosztikai tevékenységünk a célok elérésében nyújt hathatós segítséget éppúgy, mint a szervezeti struktúra vizsgálatunk és a szervezeti struktúrát fejlesztő tevékenységeink. A leggyakrabban alkalmazott módszereink:

  Szervezet átvilágítás/audit

  Személyes konzultációkra és egyéni munkapszichológiai értékelésre épül, mely során a munkavállalókat munkakörnyezetükből kizökkentve interjúztatjuk, mérőeszközeink (skálák, kérdőívek, Globe-kutatás) segítségével mérjük. Az interjúk személyes vagy kérdőíves formában történnek. A vizsgálat eredményeként felállítható egy részletes szervezet egészére vonatkozó kompetencia térkép. Az interjúk és mérőeszközeink kitérnek a munkavégzés tárgyára, a munkakapcsolatokra. Ennek a módszernek a segítségével kiszűrhetők az anomáliák, láthatóvá válnak az erőforrás többletek és hiányok. Emellett pedig a segítő ötletek is felszínre hozhatók.

  Workshop

  Kiscsoportos módszertan lényege a hatékony párbeszéd, megbeszélés, ahol a csoport átfogóan vizsgál és megold egy előtte álló szervezeti problémát. Munkacsoport működésekor megvitatásra kerülnek a cég megoldásra váró problémái és a megvalósítás lehetséges modelljei. Szervezetre szabottan zajlik a fejlesztési folyamat.

  Open space / Future Search

  Olyan gazdasági fejlesztési módszertanok, ahol a rendszer javítása, a folyamatok újratervezése a saját tapasztalatokból építkezve történik. Az eszköz alkalmazásával egy olyan teret alakítunk ki, melyben a fontos kérdések, vélemények emelkednek ki. Kreatívan a probléma megoldására a közös térben előre meghatározott témák szerint felosztva, de folyamatos újraválasztás lehetőségével élve vannak jelen a résztvevők. Nagycsoportos módszertanról van szó, mely minél több munkavállaló bevonásával hatékony igazán. A lényege, hogy a rendszer javítása, a folyamatok újratervezése a saját tapasztalatok alapján történik a vállalat jövőjére fókuszáltan.

  Szakértői csapatunk az alábbi témákkal áll a rendelkezésükre:

 • Szervezetfejlesztési tanácsadás, képzési stratégia és operatív terv kialakítása
 • A kialakított stratégia mentén operatív terv lebonyolítása
 • Erőforrások allokáció és hatékonyság tervezés

 • Készségfejlesztés - teljesítményértékelés


  „ Kollégáink jobb teljesítménye a szervezetet is folyamatosan erősíti. Hozzuk ki belőlük a legjobbat! ”

  Milyen rejtett tartalékai vannak a szervezetének?

  A humán erőforrás, mint a legfontosabb tőke folyamatosan javítható és fejleszthető. A kulcskompetenciák felismerése és tudatos fejlesztése vagy a megfelelő helyen alkalmazása nagymértékben növelheti a cég hatékonyságát és növelheti erejét a piacon. Mára bebizonyosodott, hogy a hozott képességek mellett nagyon nagy szerepe van a tudatos fejlesztésnek. Vezetői és együttműködési képességek, szakértői kompetenciák értékelésében és fejlesztésében nyújtunk segítséget a következő módszerekkel:

  360 fokos értékelés- 360-degree feedback

  A teljesítményértékelés leghatékonyabb módszere. Lényege a széles körű, több irányú oda-visszacsatolás. Az értékelt mellett kikérjük a felettesei, a beosztottjai és a vele azonos szinten lévők véleményét is. Így valósul meg a minden irányból történő értékelés. Internetes felületen történő megkérdezéssel a 360 fokos értékelést, gyors és hatékony eszközként alkalmazzuk. A résztvevő munkatársak az általunk kialakított kérdőívek segítségével kapnak visszajelzést környezetüktől saját kompetenciáikkal és teljesítményükkel kapcsolatban. A kérdések személyre szabottak – függnek a beosztástól, munkakörtől és még az iparágtól is, melyben a vállalat tevékenykedik.

  Előnyei:

 • költséghatékony egyéni kompetenciaelemzés
 • strukturált, tervszerű és személyre szabott
 • minden irányból történő, több megkérdezett véleményén alapuló visszajelzés
 • saját és mások megítélését, értékelését hasonlítja össze és tárja fel
 • korszerű és gyors felhasználóbarát online rendszerrel működik
 • Coaching

  Célkitűzése, hogy tisztázzuk, mit és hogyan kell tenni azért, hogy sikeres és eredményes legyen az egyén, a vezető vagy a csoport. A fejlesztés a tanácsadónkkal való személyes strukturált beszélgetések keretében zajlik. A coaching egy megoldás-orientált fejlesztési módszer. Módszer abban segít, hogy tisztázzuk, mit és hogyan kell tenni azért, hogy sikeres és eredményes legyen az egyén, a vezető vagy a csoport. A képzés cégünknél egyedi igényekre szabottan egyéni- vagy csoportos coaching formájában történik.

  Szakértői csapatunk az alábbi területeken segít:

 • Teljesítményértékelés
 • Belső erőforrások felszabadítása
 • Készségek és képességek feltárása és cselekvési stratégiák kialakítása, felhasználása
 • Tárgyalások során kezdeményezés, hatékony érvelés

 • Munkavállalói elkötelezettség növelése, javítása


  „A változás akkor kezdődik el, amikor az egyének is tesznek érte. Vonjuk be kollégáinkat a folyamatok fejlesztésébe!”

  Mire lesz képes, aki elkötelezetté válik?

  Könnyebben és tudatosabban vesz részt bármilyen változási folyamatban. Érti és alakítja a szervezeti kultúrát, így indirekt úton növeli a teljesítményt. Az igazán sikeres vállalatok munkavállalói elkötelezett a vállalat sikeréért. Magukénak érzik azt, és tenni-dolgozni akarnak érte. A vállalat vezetése a munkavállalói lojalitásméréssel és szervezeti kultúra szintjének meghatározásával pontosabb képet kaphatnak a vállalat aktuális helyzetéről és a megoldandó problémákról. Aligha kerülhetjük el, hogy munkavállalóinkat bevonjuk a változási folyamatokba. Tekintsük hát erőpróbának és lépjünk, hogy az egyének is hozzá tudják adni saját erejüket a vállalkozásunk fejlesztésébe. Növelve ez által a teljesítményt és a hatékony munkavégzést


  Egyéb hatékonyságnövelő tréningek


  Alapvető fontosságú, hogy ismerjük, mi és miért játszódik le kollégáinkban. A hangsúly tehát azon van, hogy kollégái megértsék és feldolgozzák a különböző szituációkat. Képesek legyenek azokat kezelni. Ehhez fejlesztői módszereket és egyéni-, csoportdinamikai gyakorlatokat, technikákat tanítunk meg. Minden programtípus esetén, szabadon választott helyszíneken is megvalósíthatóak az egyedi, igény szerinti ötletek!

  Specifikus hatékonyságnövelő tréningeket is nyújtunk úgy, mint:

 • Értékesítési tréning
 • Kommunikációs tréning
 • Válságkezelés
 • Változás menedzsment
 • Időmenedzsment
 • Asszertivitás-és konfliktuskezelés
 • Vezetői készségfejlesztés
 • Gordon & Webster Adótanácsadás és IT Kft. egészséges és sikeres szervezetek fejlesztésére és támogatására törekszik, melyek képesek saját versenyelőnyük felismerésére és hatékonyságuk növelésére. Örömmel látjuk, hogy Önök már elgondolkoztak szervezetfejlesztési projekt igénybevételén. Ezáltal fontos lépést tettek vállalkozásuk hatékonyabb működése felé. Azzal, hogy felismerték ennek szükségességét és ajánlatot kértek. Az első lépés után reméljük a további lépéseikben, mi is hozzájárulhatunk az Önök fejlesztésében.

  Amennyiben érdekesnek találta ajánlatunkat, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot!

  Elérhetőségeink


       info@gordon-webster.com